Her Majesty’s SPIFFING v1.0 + data

به دنبال تحولات سیاسی در طول تابستان سال 2016 و رویدادهای پس از آن، بریتانیا خود را به طور فزاینده از جامعه جهانی جدا یافت. ناامید از زوای این ملت که روزی بزرگ بود، علیا حضرت ملکه به این نتیجه رسید که نمایندگان منتختب در وست‌مینستر دیگر برای اداره پادشاهی او مناسب نیستند.

با منحل شدن دپارتمان و بازگشت انگلستان به یک دولت استبدادی، بهبودهای فوری و گسترده‌ای اتفاق افتاد. البته ملکه به این نتیجه رسید که بریتانیا به موضع قدرت بر روی زمین بازگشته و شاید زمان آن رسیده تا توجه خود را به جای دیگر معطوف نماید…

با تأسیس نیروی S.P.I.F.F.I.N.G. ، علیا حضرت می‌خواهد یک امپراتوری بریتانیایی کهکشانی را برقرار نماید!

در بازی Her Majesty’s SPIFFING شما فرماندهی سفینه فضایی و خدمه آن را بر عهده دارید و عازم کهکشان‌ها می‌شوید تا به خاطر ملکه و کشور پازل‌ها را حل کنید، در مکالمات شوخ شرکت کنید، با مکان‌های بسته مقابله کنید و در معرض مداوم اشعه‌های کیهانی قرار بگیرید.

دانلود عکس پروفایل اینستاگرام HD
دانلود عکس پروفایل اینستاگرام HD با استفاده از نرم افزار اینستایار عکس های پروفایل اینستاگرام را به صورت HD دانلود کنید. دانلود نرم‌افزار اینستایار

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید