Renotify Pro v2.0.5

با Renotify Pro ، دیگر هیچ قرار ملاقات تان را از دست ندهید . این نرم افزار با ویژگی های خارق العاده خود باعث می شود تا شما قرار ملاقات های خود بر اساس اهمیت تقسیم بندی نموده و به مدیریت آنها بپردازید .

ویژگی کلیدی :
– مرتب کردن قرار ملاقات ها
– دسته بندی قرار ملاقات ها

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید