Guard Of The Light Shooting and Tower Defense v1.08

بازی Guard Of The Light : Shooting and Tower Defense شما را به یک دنیای فانتزی هیجان‌انگیز می‌برد. مأموریت شما این است که با محافظت از نور سعی کنید دنیا را نجات دهید.

آینده تاریک میدان نبرد بازی است. همانطور که انتظار می‌رفت موجودات فضایی به دنبال ما آمده‌اند. زمانی که مردم برای بزرگترین نبرد دفاع از دنیا حاضر می‌شدند، فهمیدیم که آن‌ها نه برای نابودی ما بلکه برای نابود کردن نور آمده‌اند!

این موجودات فضایی، که از یک جهان دیگر می‌آیند، تنها یک هدف دارند: ربودن نور ما! تمدنی که اعتقاد دارد آتش فرزند خورشید است و در کل فضا به دنبال نور می‌گردد، در دنیای ما چیزی که به دنبالش بوده را یافته است. از زمانی که این موجودات فضایی آمدند، نور ما روز به روز محوتر شده و بالاخره کاملاً تاریک شد. زمانی که برای تسلیم آماده می‌شدیم، او آمد! نگهبان نور! این نگهبان یک موجود فضایی دوست ماست که از تمدن خورشید آمده و تنها راه برای نجات دنیای ماست! او خدای تمدنی است که خود را برای محافظت از خورشید وقف کرده‌اند.

در این بازی شما در نقش نگهبان نور بازی کرده و باید با استراتژی از نور و دنیای انسان‌ها محافظت نمایید.

دانلود عکس پروفایل اینستاگرام HD
دانلود عکس پروفایل اینستاگرام HD با استفاده از نرم افزار اینستایار عکس های پروفایل اینستاگرام را به صورت HD دانلود کنید. دانلود نرم‌افزار اینستایار

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید