Four Last Things v1.0.10 + data

در آغار آفرینش این جهان وقتی که پروردگار بهشت و جهنم را آفرید مشتی از خاک زمین برداشت و انسان را آفرید سپس روح خود را در او دمید و انسان زنده شد و در انتها به زمین آمد و در آن زندگی کرد.بازی Four Last Things در مراحل خود داستان هایی مثل آنچه در بالا خواندید را در قالب تصاویر روایت می کند و شما باید از طریق یافتن ارتباط اشیا راز و رمز داستان ها را بیابید.

 

ویژگی ها :

اشاره ای و کلیکی

موسیقی های کلاسیک

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید