Draw In v 1.1.7

یکی از بازی‌های محبوب که قدیم‌ترها با کاغذ و خودکار انجام می‌شد بازی نقاشی با یک خط بود روش کار در این بازی به این صورت بود که کاربر باید نقاشی گفته‌شده را بدون برداشتن قلم از روی صفحه و تکرار خط‌ها می‌کشید. Draw In هم برگرفته از همان بازی قدیمی خودمان است با این تفاوت که شما باید پیش‌بینی کنید که برای کشیدن یک نقاشی باید چه مقدار خط بکشید تا پس از رها کردن اش تمام شکل را پوشش دهد. اگر خطی که می‌کشید بیشتر از شکل گفته‌شده باشد در آن مرحله خواهید باخت اما اگر کمتر باشد به نسبت میزان پوشش امتیاز می‌گیرید و مراحل بالاتر برایتان باز می‌شود.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید