Draw In v 1.1.7

یکی از بازی‌های محبوب که قدیم‌ترها با کاغذ و خودکار انجام می‌شد بازی نقاشی با یک خط بود روش کار در این بازی به این صورت بود که کاربر باید نقاشی گفته‌شده را بدون برداشتن قلم از روی صفحه و تکرار خط‌ها می‌کشید. Draw In هم برگرفته از همان بازی قدیمی خودمان است با این تفاوت که شما باید پیش‌بینی کنید که برای کشیدن یک نقاشی باید چه مقدار خط بکشید تا پس از رها کردن اش تمام شکل را پوشش دهد. اگر خطی که می‌کشید بیشتر از شکل گفته‌شده باشد در آن مرحله خواهید باخت اما اگر کمتر باشد به نسبت میزان پوشش امتیاز می‌گیرید و مراحل بالاتر برایتان باز می‌شود.

دانلود عکس پروفایل اینستاگرام HD
دانلود عکس پروفایل اینستاگرام HD با استفاده از نرم افزار اینستایار عکس های پروفایل اینستاگرام را به صورت HD دانلود کنید. دانلود نرم‌افزار اینستایار

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید