Swing Star v2.6.0

فکر کنید روی سکوی بلندی هستید و تنها راه نجات تان آویزن شدن به طناب هاست در چنین شرایطی آیا خطر می کنید و به طناب ها آویزان می شوید؟Swing Star از شما می خواهد آدمک بامزه قصه مان را برای رسیدن به خط پایان یاری کنید و برای این که بتوانید به او کمک کنید قبل از هر چیزی باید قواعد تاب خوردن با طناب را بلد باشید مثلا بدانید اگر طول طناب سه متر باشد در چه شعاعی تاب می خورید و آیا با این تاب خورد می توانید به طناب دیگری آویزان شوید.

در این بازی 100 مرحله جذاب داریم که هر کدام در فضایی خاص روایت می شوند و کاربر را به وسیله قواعد فیزیکی با چالش های گوناگون مواجه می کنند.

 

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید