Tap Tap Monsters: Evolution Clicker v1.3.18

برخی از انسان‌ها بر این باورند که با ترکیب سلول‌های موجودات باهم می‌توانند موجودی با نقاط قوت دو موجود ترکیب‌شده ایجاد کنند اما بسیاری دیگر بر این باورند اگر نظم قوانین طبیعی را برهم برخورد دنیا با مشکلی بزرگ روبه‌رو می‌شود.این دو نظریه و تضادشان داستان بسیاری از فیلم و بازی‌ها را تشکیل می‌دهند.Tap Tap Monsters: Evolution Clicker از شما می‌خواهد درروند این ترکیب موجود قرارگرفته و آن‌ها را به‌منظور ایجاد موجودی جدید باهم ترکیب کنید.

دقت کنید دو موجود زمانی باهم ترکیب می‌شوند که دقیقاً مثل هم باشند پس موجودات تا زمانی که ازنظر پیچیدگی در یک سطح نباشند باهم ترکیب نمی‌شوند.

آموزش زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته
آموزش زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته - اگر به دنبال تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری خود هستید - اگر می‌خواهید گرامر زبان انگلیسی را به صورت کامل بیاموزید - اگر می‌خواهید واژگان مهم انگلیسی را به صورت موثر بیاموزید کافیست نرم افزار آموزش زبان انگلیسی شیوا (0 تا 100) را دریافت کنید. نرم افزار آموزش زبان انگلیسی شیوا

پاسخی بگذارید

پرش به لینک دانلود