Kids Puzzles v1.6 build 445

کودکان ما کنجکاو هستند و همواره دنبال یافتن و کشف کردن چیزهای جدید می باشند و ما به عنوان بزرگتر ها باید چیزهایی برای پروش قدرت تشخیص شان نیاز دارند در اختیار شان قرار دهیم.یکی از بازی های که می تواند به آنها در پرورش افکارشان یاری رساند پازل است در پازل با اجزای مختلف چیزهایی که در اطرافشان است آشنا می شوند. Kids Puzzles یک بازی پازلی برای کودکان است که چند قطعه پازل از اجزای یک حیوان را در اختیار آنها قرار می دهد و می خواهد شکل او را بسازند و به این ترتیب افزون بر آشنایی با حیوانات با اجزای بدن شان و تفاوت های شان بیشتر آشنا می شوند.

توجه داشته باشید بازی فوق برای کودکان دختر و پسر 1 تا 3 سال طراحی شده است.

 

آموزش زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته
آموزش زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته - اگر به دنبال تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری خود هستید - اگر می‌خواهید گرامر زبان انگلیسی را به صورت کامل بیاموزید - اگر می‌خواهید واژگان مهم انگلیسی را به صورت موثر بیاموزید کافیست نرم افزار آموزش زبان انگلیسی شیوا (0 تا 100) را دریافت کنید. نرم افزار آموزش زبان انگلیسی شیوا

پاسخی بگذارید

پرش به لینک دانلود