Car Conductor: Traffic Control v1.2.2

ساعات پیک ترافیک در حال آمدن هستند و این وقت شماست برای تبدیل شدن به یک راهنمای ترافیک خوب !
ماموریت شما در بازی Car Conductor: Traffic Control راهنمایی خودروهای موجود در خیابان به گونه ای است که از بار ترافیکی کاسته شود . خودرو ها را به لاین چپ و راست کشیده و با متوقف ساختن و حرکت دادن آنها از شر ترافیکی که در آن گرفتار گردیده اند نجات دهید . توجه داشته باشید که یک راهنمای خوب هیچ گاه باعث تصادف نخواهد شد چرا که ممکن است شغل خود را از دست بدهد !

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید