Spunk and Moxie v1.06

در یک آزمایشگاه سری ، یک دانشمند شیطان صفت سالهای سال در پی یافتن فرمولی بود که بتواند به او قدرتی اعجاب انگیز در رشته های ورزشی ببخشد . او نهایتا نتوانست به خواسته اش برسد و دیگر پی آزمایشات را نگرفت و آنها را رها ساخت . اما پس از مدتی و البته به آرامی موجوداتی به عمل آمده با نام های Spunk و Moxie که اکنون وظیفه شما کمک کردن به آنها در یک بازی کلاسیک برای گریختن از فضایی است که در آن گرفتار شده اند . آنها می توانند بدوند ، بپرند و به چپ و راست بگردند اما چگونگی و کیفیت این کار تنها به شما بستگی دارد تا در ۳۰ مرحله ی پیش روی بتوانند به درستی راه را برگزینند .

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید