Battlecruiser Smackdown v1.3

صندلی کاپیتان Battlecruiser در انتظار شماست . تصمیم بگیرید که می خواهید تنها با یک کلیک کدام یک از کشتی های فضایی آماده حرکت شده و کدام یک از خلبانان می توانند بهتر از عهده وظایفی که بر عهده شان قرار داده اید برآیند .اگر مدت بیشتری را صبر کنید خواهید توانست خرابی های کشتی تان را بر طرف سازید .
این بازی که در ۳ سطح سختی متفاوت و با بهره گیری از گرافیک اچ دی طراحی شده است شما را به گوشه ای از فضا خواهد برد که در آن نبردهای سهمگین نیروهای مختلف در حال روی دادن است و وظیفه شما مدیریت نیروهای خودی به منظور پیروزی !

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید