Tower Defense 3D – Fantasy! v1.0

Tower Defense 3D – Fantasy یک بازی زیبا در سبک برج دفاعی است که این بار شما نه به صورت کلی و از دید بالا بلکه در سبک اول شخص و با قابلیت هایی منحصر به فرد وظایف خود را انجام دهید . در این گیم می بایست با نشانه گیری کردن دشمنان ، از گذر کردن آنها در قسمتی از نقشه که شما حضور دارید جلوگیری کرده و  واحدهای آنها را نابود سازید . هنگامی که هر یک از نیروهای دشمن کشته شود می توانید به منابعی دست پیدا کنید که با استفاده از آنها امکان خریدن یا آپگرید کردن سلاح هایتان پیدا خواهید کرد .

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید