Wink Wink v1.0.1

قهرمان داستان ، Wink Wink در میان موج عظیم حملات  Wonk ها قرار گرفته است و وظیفه شما در این بازی کمک کردن به او برای مقابله با آنها می باشد . مهارت خود را تست کنید ، سکه ها را جمع آوری کرده و با بهر گیری از افزایش دهنده های قدرت به دل دشمن رفته و تمامی آنها را نابود سازید تا بر امتیاز شما افزوده شود . دهها گونه دشمن گوناگون پیش رویتان قرار خواهند گرفت که شما می بایست آنها را در گیم پلی اکشن سرعتی این بازی سر به نیست کنید . با استفاده از آپگرید هایی که در اختیارتان قرار خواهد گرفت بر قدرت خود بیافزایید .

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید