Pocket Dogfights v1.0.1

با بازی Pocket Dogfights یک نبرد کلاسیک هوایی را تجربه نمایید. این گیم جذاب که ۸۰ روز نبرد دشوار هوایی را در یک جنگ به تصویر کشیده از مهارت شما برای نابودی دشمنان سرزمینتان بهره می گیرد.
از تکنیک های جدید لمسی که در این بازی بکار برده شده برای کنترل قدرتمند هواپیما استفاده نمایید.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید