Wizard School : Magic & Spells v1.1

به مدرسه جادوگر های خوش آمدید .در این مدرسه به نوجوانان سحر و جادو آموزش داده می شود و شما باید با بهره گیری از هوش خود و سفر به  دنیا مرموز سحر و جادو آموزش های خود را تکمیل نمایید.
افزون براین دربازی  Wizard School برای پرش باید به سمت چپ نمایش گر و برای استفاده از سلاح ها به سمت راست نمایشگر ضربه بزنید.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید