Blood Run v1.7

اگر دنبال کننده سری بازی های دویدن هستید ، حتما Blood Run را بر روی اندروید خود نصب نمایید . یک نفر در برابر ۳۰۰۰۰ نفر ! همه چیز را خودتان تعیین خواهید کرد . آیا در برابر دشمنان تسلیم شده و اجازه می دهید تا شما را نابود کنند ؟ بیش از هزاران نیزه به سمت شما پرتاب می شود که باید سعی کنید به آن ها برخورد نکنید . هزاران سرباز جلوی شما را خواهند گرفت و این شما هستید که تعیین می کنید کشته شوید یا بکشید ؛ زنده بمانید یا بمیرید !

ویژگی های اصلی :

مبارزه با گروه مغولان

مبارزه با هزاران سرباز

شکستن خط دفاعی

نابودی دشمنان

پرتاب متعدد نیزه

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید