SleepStats v1.7.6

به کمک نرم افزار SleepStats می توانید هشدارهای متعددی را تنظیم کرده و بر روی آن ها مدیریت کنید . اگر مایل باشید می توانید الگوهای خواب خود را ردیابی کنید . این برنامه ، بهترین و پیشرفته ترین زنگ هشدار برای دستگاه های اندرویدی می باشد . از این پس ساعت های خواب و کار خود را با این نرم افزار محاسبه کنید . قابل توجه است که این اپیلیکشن اطلاعات را به وسیله یک نمودار نمایش می دهد .

تغییرات نسخه اخیر:

به اشتراک گذاری نمودارها

هماهنگ سازی خودکار

خواب ایده آل

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید