AREL WARS 2 v1.0.7

 سه قبیله به نام Union ، Buster  و Deven  در صلح و آرامش زندگی می کردند که ناگهان یکی روز برادران  دوقلو به نام آدونیس سعی می کند تا بر تمام دنیا حکومت کند . او همراه با سربازان خود روانه جنگ با همسایگان شده و قصد دارد کنترل کل جهان را در دست بگیرد . تمامی این ها در بازی AREL WARS 2 پدیدار می شود .  در میان این هرج و مرج شما بایستی سربازان خود را آماده نبرد کرده و توانایی های آن ها را افزایش دهید . همچنین لازم به ذکر است که این بازی شامل ۸ جهان مختلف می باشد .

تغییرات نسخه اخیر:

بهینه سازی سیستم بازی

رفع برخی اشکالات

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید