EMPIRE: Deck Building Strategy v1.0.0 + data

در زمان های بسیار قبل قبایل وحشی با هم متحد شده و سپس یک تمدن شگفت انگیز را به وجود می آوردند . شما هم برای تشکیل امپراطوری خود و زنده ماندن بایستی تمام تلاش خود را به کار برده و به صورت مسالمت آمیز در کنار این وحشی ها زندگی کنید . تمامی این ها در بازی EMPIRE: Deck Building Strategy پدیدار می شوند . منابع طبیعی بسیار کمیاب شده و روز به روز اوضاع بدتر می شود . آیا این امر سبب می شود تا قبایل وحشی ها از هم پاشیده و با یکدیگر وارد جنگ شوند ؟ آیا می توانید از امپراطوری خود حمایت کرده و خودتان بر مردم حکومت کنید ؟ کافی است خودتان امتحان کنید !

ویژگی های اصلی:

تشکیل یک امپراطوری قدرتمند

از بین بردن نیروهای دشمن

گرافیک خیلی خوب بازی

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید