LauncherPro Plus s23 CLOUDS v1.5

تمامی 9 ویدجت LauncherPro   توسط این نرم افزار قابل استفاده هستند.

برنامه را نصب کرده و مراحل زیر را طی کنید :

stall this application, then go to LauncherPro Preferences->LP Widget Settings->Select the widget you want to theme->Select Skin->signals23-CLOUDS

بازگردید و برنامه را دوباره اجرا کنید تا تغییرات را مشاهده کنید.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید