Korruptus v1.0.9

بازی Korruptus در برزیل اتفاق می‌افتد، زمانی که دزدان آموزش دیده در کارائیب به مردم ستم و آنها را اغفال می‌کنند. در این زمان قهرمانان ظهور می‌کنند و مردم را به بیداری و پس گرفتن کشور خود تشویق می‌کنند. در این بازی مأموریت شما این است که اجازه ندهید تا آخرین منابع توسط دزدان دریایی غارت شود.

ویژگی‌ها:

مردم را تشویق کنید تا در برابر ظلم بایستند

با حقوق ماهیانه سعی کنید برای یک سال زنده بمانید

به جمع‌آوری جوک‌ها درباره سیاستمداران بپردازید

پایان هر ماه رئیس جدیدی می‌آید و سختی بازی افزایش پیدا می‌کند

مجهز به آنفالویاب شوید
مجهز به آنفالویاب شوید با استفاده از نرم‌افزار اینستایار به سادگی آنفالوکنندگان را شناسایی و حذف کنید. دانلود آنفالویاب اینستایار

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید