Happy Glass v1.0.17

لیوانی خالی است و به خاطر این موضوع ناراحت هست.وظیفه شما این است با کشیدن خط‌هایی آب را به‌سوی او هدایت کنید تا با این کارتان بخندد. Happy Glass یک بازی فکری است که از قوانین فیزیکی پیروی می‌کند و از شما می‌خواهد با کشیدن خط‌هایی آب را به‌سوی لیوانی هدایت کنید و در حقیقت با این کار و ایجاد چالش‌های گوناگون قصد دارد خلاقیتتان را افزایش دهد.همچنین برخی مراحل آسان هستند و با انجام آن در مدت‌زمان کمتری می‌توانید سه ستاره دریافت کنید.

این بازی که از گرافیک بامزه و آرامش بخشی بهره می‌برد به‌زودی مراحل جدیدی را به خود اضافه می‌کند تا هرچه بیشتر شمارا به چالش بکشد.

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید