Scheme of Darkness v1.2

هنگامی که آسمان در آتش افتاد چه کسی می تواند در برابر تاریکی بیاستد ؟ اکنون تمامی قهرمانان دنیا از بین برفته اند و تنها کسی که باقی مانده شما هستید . برای حفاظت از آسمان تنها امید مردم شما هستید . تمامی این ها در بازی Scheme of Darkness وجود دارند . شما باید به عنوان یک قهرمان از بشریت محافظت کرده و نیروهای تاریکی را نابود کنید . سربازان خود را به بهترین صورت ممکن هدایت کرده و نیروی شیطانی را برای همیشه از پا درآورید . دقت داشته باشید که در این بازی باید با بیش از ۲۰ نوع دشمن رقابت کنید . همچنین لازم به ذکر است که بیش از ۸ برج حفاظتی نیز در این بازی وجود دارد .

ویژگی های اصلی:

وجود بیش از ۸ نوع سلاح مختلف

وجود بیش از ۸ برج حفاظتی

رقابت با ۲۰ نوع دشمن

 

تغییرات نسخه اخیر:

رفع برخی اشکالات جزئی

بهینه سازی برای تبلت ها

پیشرفت سلاح ها

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید