Majesty: The Fantasy Kingdom Sim v1.8.3

Majesty: The Fantasy Kingdom Sim دنیایی سحرآمیز و پهناور است که شما در آن تاجدار یک سلطنت باشکوه هستید. وقتی شما رییس منظقه می شوید مسئولیت تمامی اراضی آن بر شانه ی شاهانه ی شماست. این بازی استراتژیک ساعات بسیار زیادی شما را سرگرم می کند.

پسورد برای فایل زیپ www.androidha.com می باشد .

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی اگر می‌خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید نرم افزار چکامه را از دست ندهید. این برنامه با روشی نوین که تاکنون نمونه آن را ندیده‌اید به شما زبان انگلیسی را آموزش خواهد داد. دانلود کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید