Majesty: The Fantasy Kingdom Sim v1.8.3

Majesty: The Fantasy Kingdom Sim دنیایی سحرآمیز و پهناور است که شما در آن تاجدار یک سلطنت باشکوه هستید. وقتی شما رییس منظقه می شوید مسئولیت تمامی اراضی آن بر شانه ی شاهانه ی شماست. این بازی استراتژیک ساعات بسیار زیادی شما را سرگرم می کند.

پسورد برای فایل زیپ www.androidha.com می باشد .

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید